fredag 10 juli 2015

Pilskner 2015-06-27 (före detta "Roberts Pilsner, felmäskad")

Pilskner 2015-06-27

mina ingredienser
3 l/kg inmäskningsvatten
94,3% german pilsner malt (5kg)
3,8% Maris otter (200g)
1,9% Münchner malt (100g)
25g Magnum (10,5%) @60
30g Hallertauer Mittelfrüh (3%) @20
WLP 830 (förkultur i ett steg på omrörare, där en del bottengrums ej sorterats bort)

mina mäskningsraster
73°C i 30 min (felmäskningen)
67°C i 30 min
80°C mashout (cirka)

mina värden
pre-boil volume:
pre-boil gravity:
koktid: 100 minuter
post-boil volume: 22 liter
post-boil gravity: 1.065 (överbliven vört från sats 2 tillsattes och höjde nog utbytet)

mitt jässchema
ca 20-25°C efter kylning
ca 20-25°C pitchtemp
9,5°C i 14 dagar
upprampning under 48 timmar
18°C i 2 dagar
2°C tills fattappning


2015-06-27: Jag glömde hälla i kallvatten vid inmäskningen för tempkorrigering vilket gav en extremt hög mäsktemp på 73 grader i en halvtimme. För att kompensera lite hade jag i lite mer bitterhumle och låter denna bli en extra stark lager (OG 1.065). En annan lärdom: jag ska sluta köra med hink-i-hink. Anledningen är att det samlas grums mellan hinkbottnarna som oftast slutar i kokaren då jag är för snål för att hälla bort det sista samt att jag tror det är dags att gå över till satslakning istället då min effektivitet många gånger blir låg (denna sats är inget bra exempel då extra vört tillsattes från en annan sats).


2015-07-30: FG=1.020. Ett fat fylldes samt 3,2 liter som flaskades och primades med 15g socker.

2015-12-08: Denna gick åt på sommarölträffen där den var uppskattad men inte fick så högt betyg. Dock verkar den höga mäsktemperaturen ha varit bra. Precis som för den andra pilsnerbatchen var beskan något för låg i denna. Väl värd att göra om. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar