söndag 24 april 2016

Farväl till Bäl - Rököl - 2016-04-24

mina ingredienser
10,5 l inmäskningsvatten
100% Rökmalt från Bäl (2 kg)
20 g Saaz (3,3%) @60 minuter, 30 g Saaz (3,3%) @5 minuter
US 05

mina mäskningsraster
67°C i 60 minuter
78°C i 5 minuter (mashout)


mina värden
pre-boil volume:
pre-boil gravity: 8 brix
koktid: 60 minuter
post-boil volume: 7,5 liter
post-boil gravity: 1.068

mitt jässchema
18°C i 2 veckor2016-04-24: Bryggningen skedde på Emads lilla BM. Körde med humlepåsar. Efter kylning klämde jag ur all vört ur humlepåsarna så att jag fick med all beska och smak. Vörten smakade inte speciellt rökig faktiskt.

2016-05-14: Vid flasktappningen smakade ölet riktigt bra! Mycket stor rökighet som verkligen påminner om gotlandsdricke (inte alls konstigt då jag använt sån malt). Denna blir nog som en Schenkerla Rauchbier.


2016-06-21: Denna är riktigt rökig och blev kanon! Alla gillar ju inte denna, men det är en annan fråga.

söndag 17 april 2016

Mitt bryggverk 2016-04-17

Historik kring bygget hittas här: https://shbf.se/bryggaren/viewtopic.php?f=6&t=11361

Bryggverkets design har ändrats ganska mycket från början av byggtråden på forumet tills nu men nu anser jag att bryggverket är klart och jag har inga planer på att ändra på något.

Bryggverket är ett typiskt RIMS-bryggverk med styrning via STC1000 Brew. Bryggverket beskrivs med hjälp av bilderna nedan och den efterföljande manualen.

1        Montera bryggverket
Enligt bilden ovan.

2        Värma vatten
Värm vattnet I HLT eller i MLT. Tänk dock på att styrenheten bara värmer med som mest 2kW. Man kan koppla nätsladdar direkt från vägguttag till element på MLT för att få högre effekt men då måste man komma ihåg att koppla in styrenheten istället innan man häller i malten, annars styrs inte temperaturen och man kommer att bränna elementen. 

3        Mäskning
Se till att strömbrytaren för pumparna på styrenheten står på ”auto”. Starta styrenheten genom att stoppa i den vita sladden i ett vägguttag. Efter att ha kollat programinställningarna (se längst ner i manualen) startar du programmet med ”run”, då kommer pumparna att starta. Se till att temperaturgivaren ligger i vattnet i MLT och att pumparna har vatten och snurrar. Stryp flödet till V2 för att undvika att maltbädden sätter sig på en gång. Fyll på malt. Vätskenivån ska alltid täcka maltbädden. lägg slangen från V2 och temperaturgivaren i ett plastglas liggande i maltbädden, se till att vätskan utan hinder kan flöda ut över hela maltbädden. när mäskningen är klar piper det till och programmet stannar, tryck på på/av-knappen på styrenheten en gång så tystnar pipet men programmet står i pausläge (blinkande punkt). Nu måste nätsladdarna till elementen dras ur! Annars börjar elementen värma när det är dags för kok och då är ju elementen torrlagda eftersom vörten förts över till BK.

4        Föra över vört till BK & Lakning
Se till att tappkran i BK är monterad, åtdragen och stängd!
Stäng V2 och öppna V3. V3 ska dock vara strypt till ungefär samma flöde som V2 tidigare hade. i takt med att vörtnivån över maltbädden sjunker undan tillsätts lakvatten på lämpligt sätt. maltbädden ska fortfarande vara täckt under hela lakningen. Det innebär att när man tagit ut den vört man vill ha så är det fortfarande lika mycket vatten i MLT, det får man då hälla ut via V6. OBS! innan vört/vatten hälls ut måste elementen ha stängts av enligt instruktionen under mäskning!

5        Vörtkok
Använd doppvärmaren men se till att vörten täcker miniminivån för doppvärmaren! Vid varje larm för ny humlegiva så fortsätter programmet, man behöver alltså inte kvittera.

6        Kylning & tappning till jäskärl 

Programinställningar
Sd                 ej relevant/förinställt
St                  Här staller du inmäskningstemperaturen, programmet startar inte mäskningsklockan förrän denna temperatur uppnåtts. Blir inmäskningen lite för hög startar programmet, blir den för låg tar det lite extra tid bara. (-40 till +140 °C)
SO                ej relevant/förinställt
Pt1                temperatur för mäsksteg 1 (-40 till +140 °C)
Pd1               tid för mäsksteg 1 (0-999 minuter)
Pt2                temperatur för mäsksteg 2 (-40 till +140 °C)
Pd2               tid för mäsksteg 2 (0-999 minuter)
Pt3                temperatur för mäsksteg 3 (-40 till +140 °C)
Pd3               tid för mäsksteg 3 (0-999 minuter)
Pt4                temperatur för mäsksteg 4 (-40 till +140 °C)
Pd4               tid för mäsksteg 4 (0-999 minuter)
Pt5                temperatur för mäsksteg 5 (-40 till +140 °C)
Pd5               tid för mäsksteg 5 (0-999 minuter)
Pt6                temperatur för mäsksteg 6 (-40 till +140 °C)
Pd6               tid för mäsksteg 6 (0-999 minuter)
PO                ej relevant/förinställt
Ht                  ej relevant/förinställt
HO                ej relevant/förinställt
Hd                 ej relevant/förinställt
bO                 ej relevant/förinställt
bd                  tid för vörtkok (0-999 minuter)
hd1                Humlelarm 1 räknat från kokslut (0-999 minuter)
hd2                Humlelarm 2 räknat från kokslut (0-999 minuter)
hd3                Humlelarm 3 räknat från kokslut (0-999 minuter)
hd4                Humlelarm 4 räknat från kokslut (0-999 minuter)
tc                   ej relevant/förinställt
APF               ej relevant/förinställt
PF                 ej relevant/förinställt
Pd                 ej relevant/förinställt
cO                 ej relevant/förinställt
cP                 ej relevant/förinställt
cSP               ej relevant/förinställt
ASd               ej relevant/förinställt

rUn                Startar programmet


Nedan visas kopplingsschemat för styrenheten.

Det finns några saker att säga om min styrenhet:
  • De 4 värmeelementen är seriekopplade 2 och 2 för att få ner yteffekten på elementen till en fjärdedel. Det här är viktigt eftersom vörten annars bränner fast då jag använder små vattenkokarelement. Detta begränsar totaleffekten till 2 kW, men för att värma mäskvattnet kopplar jag istället in en nätkabel var till 3 element och får på så sätt 6 kW uppvärmningseffekt.
  • Båda pumparna är alltid igång samtidigt. Den ena cirkulerar bara vörten under falskbotten för att få bättre värmeblandning, den andra sköter själva vörttransporten från botten tillbaka upp på toppen av maltbädden. Det går att köra pumparna manuellt för t.ex. rengöring via en strömbrytare på styrboxen.
  • STC:ns reläer är paralellkopplade för att minska slitaget på dem: mindre effekt per relä.
  • Då STC:n är tänkt att styra ett enkärls-system måste värmen manuellt stängas av i MLT efter lakning så att inte elementen torrkörs när STC:n "tror" att den ska börja värma för uppkok.Koket sköter jag istället manuellt med en doppvärmare från Humle.


Nedan följer några bilder på hur bryggverket ser ut i verkligheten, dock utan några slangar inkopplade.

Insidan av MLT. I den nedre utgången går vörten ut för att sen komma tillbaka igen via kranen till vänster. detta säkerställer blandning av vörten under falskbotten så att jämn temperatur uppnås. I den högra utgången tas vört ut för att pumpas upp till toppen av maltbädden. den svarta utgången är en tömningskran.

Min hemgjorda falskbotten består av en hinkremsa som agerar stöd åt det ni ser på den här bilden: ett tillklippt hinklock med 5 stora hål. Ovanpå detta lägger jag sen...

....ett stekstänkskydd från IKEA

här syns styrboxen, pumparna och MLT

Här syns också HLT, som sitter på lämplig höjd och ur vägen

Mitt kokkärl. Inhandlades på blocket för en femhundring... för 2 st. de hade använts till lera och drejning och sånt. Jag borde väl polera bort den gamla texten...

Inga konstigheter

Bra med 3-fas och jordfelsbrytare

Den vita kabeln är ström till styrboxen. de två svarta kablarna är ström till 2 av värmeelementen, de 2 grå är för de andra två värmeelementen. Uppe till vänster syns också tempgivaren till STC:n

Jag har väl bryggt kanske 5 gånger på bryggverket nu och Per i föreningen har nog bryggt två gånger själv också. När man lärt sig menyerna i STC1000 Brew så funkar det hela riktigt bra. Enda riktiga nackdelen är väl att dödutrymmet under falskobotten är ganska stort, så gör man en mindre sats så måste ändå MLT fyllas med så mycket vatten att maltbädden täck och dödutrymmet fylls. Minsta mängd som går att brygga är därför ca 20 liter med vanlig styrka. Hur mycket malt jag får i MLT vet jag inte ännu men jag tror inte det blir några problem att brygga 50 liter, stark vört. Vill jag brygga mindre satser så finns det andra bryggverk i lokalen jag kan låna.


Morgan Ingemarsson, Ekens Bryggerisällskap